Streda 8. 7. 2015

Menu

Projekty

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 8.7.2015)
Herbertová Miriam (V.A)
Polyák Ivan (V.B)
Ing. Ivan Labanc
Zajtra (Štvrtok 9.7.2015)
Babičová Agnesa (IV.CPK)
Pozajtra (Piatok 10.7.2015)
Jacková Zuzana (I.KPM)
Počet návštev: 6347054

Babbage IT Cabbage

Milí študenti!

I v tomto školskom roku ste mali možnosť zapojiť sa do informatickej súťaže Babbage IT Cabbage. 54 študentov súťažilo v dvoch kategóriách:

 1. kategória            I. – II, ročník
 2. kategória            III. – V. ročník

Najlepšie výsledky dosiahli študenti:

 1. kategória:

1

Nikola Bartková

II.A

2

Gabika Czeranková

II.A

3

Patrik Piko

I.KPM

 1. kategória:

1

Viktor Koperdák

IV.B

2

Michaela Žinčáková

IV.B

3

Martin Fečko

IV.B

Absolútnym víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že odmenu 8 a 16 GB USB kľúč využijú pri  ďalšom získavaní a upevňovaní vedomostí z oblasti IKT J !

Prezentiáda 2015

smiley Milí študenti,

začiatkom marca sme na škole, v rámci fundraisingového projektu súťaže Prezentiáda 2015, uskutočnili finančnú zbierku pre deti z materskej školy na Oštepovej ulici v Košiciach. Zapojili ste sa do nej nielen vy, ale i naši profesori. Prispeli ste celkovou sumou 80€. Z peňazí sme do materskej školy nakúpili  edukatívne hry a hračky a pripravili „Dopoludnie dobrodružstiev“, kde sme sa s deťmi hrali, zabávali, učili sa aj športovali. Táto pekná skúsenosť sa nám i škôlkárom tak zapáčila, že sme sa rozhodli vo vzájomnej spolupráci, dňa 10.6.2015 pri príležitosti Dňa detí, pokračovať. Pripravili sme zábavné a súťažné dopoludnie “Deti deťom” spríjemnené hudbou a občerstvením. Radosť sme nielen rozdávali, ale aj dostali v podobe básničiek a pesničiek, s ktorými škôlkári vystúpili.

   Ďakujeme vedeniu našej školy a vedeniu materskej školy za možnosť zrealizovať fundraisingový projekt, ktorý nám dal veľmi veľa. Skúsenosti pri návrhu, tvorbe, obhajobe a najmä realizácii celého projektu nám rozšírili nielen teoretický a praktický odborný obzor (práca s balíkom MS Office, animačné aktivity, dodržiavanie systému HACCP, dodržanie zákona na ochranu osobných údajov), ale aj ľudský rozmer.

   Uvedomili sme si, že najlepšia investícia je investícia peňazí a osobného času do detí. Veríme, že edukatívne hry a hračky budú v materskej škole na Oštepovej ulici dlho slúžiť a že deti budú na nás dlho s úsmevom spomínať. Foto nájdete vo Fotoalbume.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s materskou školou.

foundraisingový tím Charity Women:

Kristína Hutajová, Laura Čečová, Erika Csomorová

a Emil Kušnierik a Dávid Mahely 

„Odborným vzdelávaním bližšie k praxi“

   Pod týmto názvom naša škola realizovala projekt Erasmus+ v aktivite KA102. Dňa  28.5.2015 účastníci mobilít formou prezentácií  zdieľali  s ostatnými pedagógmi školy svoje skúsenosti, poznatky z dobrej praxe v odborných školách  a ich partnerských podnikoch v Estónsku, Maďarsku a vo Francúzsku, hovorili o možnostiach využívania nových poznatkov v teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní a podali návrhy pre ďalší rozvoj OVP v škole. V závere im p.riaditeľ odovzdal Europass mobility.

Foto nájdete vo Fotoalbume.

Odborný seminár pre 5. ročník

   V nadväznosti na učebné plány a osnovy v odborných predmetoch HGM, MAR, KGS sa 9.4.2015 pre žiakov 5. ročníka  uskutočnil odborný seminár ktorý na základe vlastných skúseností priblíži žiakom marketing a manažment v konkrétnej praxi hotela. Organizovaním seminára sa sledovali a splnili tieto ciele:

 • Spojenie teoretického vyučovania v odborných predmetoch HGM, CHG, marketing a kongresové služby s realizáciou marketingu, manažmentu a kongresových služieb v praxi konkrétneho hotela

 • Marketing a manažment v podmienkach plnenia vyhl. 277/2008  ako aj využívanie národných štandardov, manuálov hotela

 • Marketing a manažment v podmienkach uplatňovania medzinárodných štandardov – zapojenie do medzinárodného hotelového reťazca

 • Riešenie spolupráce a výhod/nevýhod členstva hotela v Zväze hotelov a reštaurácii SR

 • Prierez produktu hotela vrátane odbornej exkurzie spojenej s výkladom manažérov hotela

 • Aktívna účasť manažérov hotela pri spracovaní a realizácii prednášok pre splnenie cieľa seminára

 

Deň narcisov - poďakovanie

   Naša škola sa už tradične zapojila do verejnej zbierky počas Dňa narcisov. Je to jediná verejno - prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. 15 dobrovoľníkov z Hotelovej akadémie vyzbieralo počas tejto zbierky neuveriteľných 776,81 Eur wink. Vyzbieraná finančná suma bude použitá Ligou proti rakovine na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Špeciálne poďakovanie prišlo aj našej škole, ktoré si môžete prečítať dakovny_list.pdf

Erasmus+

Estónske žiačky na stáži cez Erasmus+

   Dňa 13.4.2015 pricestovalo v doprovode sprevádzajúcej učiteľky p. Kristy Pollula na odbornú stáž 5 žiačok z partnerskej školy v estónskom Haapsalu. Sú už v poradí 3. turnusom počas dvojročnej spolupráce škôl v mobilitách žiakov cez programy EÚ Leonardo da Vinci a Erasmus+. Ich štyri týždne prebiehajúca stáž sa uskutočňuje v našich partnerských hoteloch Maratón, Chrysso, BW Roca a v reštaurácii Fusion Aupark. Nie je to však len o práci, videli časť praktickej maturitnej skúšky a v rámci Dni mesta budú mať možnosť zažiť množstvo akcií a podujatí a tiež vidieť našu tradičnú  rozlúčku s piatakmi. Foto nájdete vo Fotoalbume.

Animátorské certifikáty

Dňa 4.3.2015 to už bolo tretí krát, čo mali naši piataci možnosť získať medzinárodný certifikát animátora. V malej telocvični profesionálny animátor Patrik Pačuta nadšencov zaúčal do práce animátora, hovoril o praktickej stránke tejto činnosti, ale najmä všetkých zaktivizoval hrou, tancom, divadlom, Jamesom Bondom s jeho dievčaťom a mnohými inými animačnými aktivitami. Odmenou bol smiech, radosť a na konci očakávaný certifikát a pozvánka na kastingy animátorov.

Atmosféru vnímajte cez fotografie vo Fotoalbume.

Biblická olympiáda

V stredu 11. marca 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády v CVČ Domino na Popradskej ul. v Košiciach. V konkurencii 5 družstiev stredných škôl z okresu Košice IV. sa za našu školu zúčastnili študenti Ladislav Matik (5.A), Dávid Mahely (3.B) a Kristína Hutajová (2.A) a zvíťazili. Postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2015. Predmetom 14. ročníka Biblickej olympiády boli vybrané knihy Starého zákona: Kniha Jozue (1-11kap.,24kap.), Kniha Tobiáš a z Nového zákona Skutky apoštolov. Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila po piaty krát, v predchádzajúcich ročníkoch sme v okresnom kole vždy obsadili 2. miesto. Našim študentom gratulujeme a držíme im palce do ďalšej súťaže.

Súťaž odbornej zručnosti

V dňoch  10.3. - 11.3.2015 v odborných dielňach našej školy na Južnej triede 48, mali žiaci učebných odborov cukrár pekár a cukrár kuchár možnosť ukázať svoje odborné teoretické a praktické zručnosti v Súťaži odbornej zručnosti.  Tak ako po minulé roky, aj teraz táto súťaž preverila ich schopnosti a odbornú pripravenosť v odbore.

Úlohou všetkých zúčastnených  bolo pripraviť  čo najlepší zákusok podľa nimi vybraného receptu (podmienkou bol korpus, náplň, poleva).  Žiaci odboru cukrár kuchár mali urobiť   aj najkrajšiu obloženú misu.  Pekári  mali upiecť v školskej pekárni 3 kusy  vianočky a vytvoriť z cesta  výrobok podľa vlastnej fantázie.

Odborná komisia objektívne hodnotila vedomosti, kvalitu výrobkov, chuť, vôňu, vzhľad, zručnosť pri výrobe a modelovaní.

Víťazi súťaže  cukrárskej  výroby:

 1. miesto         Mária Takáčová
 2. miesto         Richard Lebeda
 3. miesto        Juliana Molnárová

 

Víťazi súťaže  kuchárskej výroby:

 1. miesto         Richard Lebeda
 2. miesto         Veronika Vargová
 3. miesto          Viera Výrostková

 

Víťazi súťaže  pekárskej  výroby:

 1. miesto    František Gizela
 2. miesto    Agnesa Babičová
 3. miesto    Milan Kováč

Fotografie zo súťaže nájdete vo Fotoalbume.

Baristický kurz pre žiakov

Milí žiaci, srdečne Vás pozývame na "Baristický kurz".

Podrobné informácie o kurze nájdete tu spolu s prihláškou.

Štvrtáci na potulke

   V sobotu 7.2. 2015 mali štvrtáci možnosť prísť na inštruktážnu potulku „Ako sprevádzať po meste“ (The best of Košice) organizovanú MIC Košice. Tí, ktorí prišli, mali možnosť dozvedieť sa to najzaujímavejšie o Košiciach  ("v kocke") i spôsob, ako to podať.
Bol to NAJRÝCHLEJŠÍ RÝCHLOKURZ SPRIEVODCOVANIA PO KOŠICIACH.
Za hodinu sme mohli získať know-how skúsených sprievodcov,  dozvedieť sa zásady, ktoré pri sprevádzaní fungujú, triky, ktoré zaberajú.
   Videli a počuli sme, kde nás návštevníci budú počúvať najpozornejšie a na ktorých miestach si budeme musieť ich pozornosť získať. Prešli sme optimálnu a rokmi overenú trasu. Zistili sme, ako si získať (srdcia) návštevníkov mesta,  čo robí prehliadku mesta nezabudnuteľnou, to všetko spojené s humorom, zaujímavosťami, skúsenosťami. Potulka bola aj o zákulisí sprevádzania po meste.
Získali sme najzákladnejšie info o najdôležitejších pamätihodnostiach Košíc. Z každého rožku (toho najzaujímavejšieho) trošku.

                                                                                                                                               Ing. Vavreková

Súťaž O najlepší bratislavský rožok

 

Na IX. ročníku medzinárodnej súťaži študentov SOŠ O najlepší „bratislavský rožok“ Danubius gastro 2015 junior v kategórii „Najlepší pletený výrobok“ na tému Valentín alebo Deň matiek,  získala Diana Lukacsová  žiačka 2. ročníka učebného odboru cukrár pekár 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

EUROCUP 2014

  V dňoch 21. – 22. 10. 2014 sa naši žiaci Ivo Mráz z III.B a Dávid Hyk z III.A zúčastnili na barmanskej súťaži juniorov EUROCUP 2014 v Prešove. V konkurencii  72 súťažiacich zo 7 krajín Ivo Mráz zvíťazil ako absolútny víťaz, ale aj v kategórii o najlepší After dinner cocktail. K tomu ešte naši žiaci zvíťazili aj v súťaži družstiev. 

Za reprezentáciu žiakom ďakujeme  a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

Foto nájdete vo Fotoalbume.

„Najlepšie lístkové cesto a výrobky“

   Súťaž o „Najlepšie lístkové cesto a výrobky“ sa konala v dňoch 21. a 22. 10.2014 v SOŠ potravinárska, Krušovská 2091 Topoľčany. Usporiadateľom  bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR. Zodpovedným garantom bol Ing. Vojtech Szemes, CSc  Súťažilo sedem družstiev z celého Slovenska:

SOŠ Topoľčany, SOŠ Krupina, SOŠ Kežmarok, SOŠ Banská Bystrica, SOŠ Nitra, SOŠ Bratislava, HA Košice.

   Našu školu reprezentovali žiačky II.CPK Drozdová Petraklasickom lístkovom cesteLukácsová Diana  v plundrovom ceste. Hodnotilo sa: nápaditosť originalita, celkový vzhľad a forma, kvalita lístkovania, farba povrchu a presnosť práce, odborná náročnosť a presnosť hmotnosti.  Hodnotila porota  v zložení: Ing. V. Žatkovičová  -predseda poroty, pracovník ŠIOV , Ing. M. Jurica – člen poroty, pracovník Beluša Foods,  B. Maček – člen poroty, hlavný technológ TOPEC, a. s.

Žiačka Petra Drozdová dosiahla druhé miesto v celkovom hodnotení v klasickom lístkovom ceste.

         Blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

Foto nájdete vo fotoalbume.

Stážisti z maďarského Szegedu u nás

Košice sú zaujímavým miestom pre zahraničných stážistov, dňa 22.9.2014 k nám pricestovali traja žiaci      z partnerskej školy z maďarského Szegedu spolu s učiteľkou Adrien Kovacs a delegáciou p. Baráth Lájosné – riaditeľkou školy, p. Egyud Gyorgyi – koordinátorkou medzinárodných projektov, p. Márta a Szabinou Zadori.

Žiaci pracujú v hoteloch Dália a Maratón. A nás samozrejme teší, že sa žiakom, riaditeľke i učiteľom u nás veľmi páči.

Dni nezábudiek

Bojujeme o dušu

Naša škola sa aj tohto roku zapojila do verejnej zbierky „Dni nezábudiek“. Dobrovoľníci zo Žiackej rady sa dňa 18.9.2014  vybrali do ulíc a pomohli predajom malej modrej nezábudky vyzbierať finančnú podporu pre Ligu za duševné zdravie.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
  Južná trieda 10, 040 01 Košice
 • +421 x 0557260705

Fotogaléria