Menu

Projekty

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 2.12.2015)
Molnár Bence (III.KPM)
Pastoreková Cynthia (II.C)
Vaľovský Dominik (IV.B)
Hecková Bibiána (II.B)
Szabóová Bibiána (III.KPM)
PaedDr. Marianna Kopiková
Zajtra (Štvrtok 3.12.2015)
Zemanová Ariela (I.C)
Černická Jana (IV.A)
Pozajtra (Piatok 4.12.2015)
Hecková Bibiána (II.B)
Hegedüšová Barbora (V.B)
Majerníková Barbora (I.A)
Marasová Barbora (II.A)
Svatová Barbora (II.C)
Tóthová Barbora (III.C)
MVDr.Lucia Dufferová
Počet návštev: 6776162

Návšteva z UFA Branly

   Dňa 18.11.2015 prišli k nám a našim partnerom na odbornú stáž - mobilitu v rámci programu EÚ Erasmus+ francúzski žiaci z našej partnerskej školy UFA Branly v La Roche sur Yon -  Florent Graslepois, Clément Mornet, Christpher Gouasdon v doprovode  učiteľov p. Fréderica Razata a p. Sylvaina Painota.

   Ich pracoviskami počas pobytu do 11. 12. 2015  budú hotely Maratón, Dalia a Roca. Zúčastnia sa vyučovania FRJ, súčasťou voľnočasových aktivít bude aj účasť na beaujolais večeri v hoteli Maratón. Niekoľko fotografií z prvých dní na pracoviskách a netradičnej hodine francúzštiny si môžete pozrieť vo fotoalbume

Starostlivosť o voľnočasové aktivity preberá s našimi budúcimi stážistami vo Francúzsku p. Kováčová.

 

Želáme im príjemný pobyt.

Hotelieri športujú

   Dňa 13.11.2015 sa uskutočnil v priestoroch telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach veľký športový deň, počas ktorého študenti a učitelia zažili deň plný športových súťaží a disciplín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

  1. súťaž o najzdatnejšieho žiaka školy
  2. súťaž o najlepšiu volejbalovú triedu.

 

   V prvej kategórii sa žiaci predviedli v týchto disciplínach: 1) streľba na kôš z pod koša 2) skok do diaľky z miesta zo stoja znožmo 3) preskoky švihadla 4) floorbal 5) tlaky na lavičke 6) beh okolo školy.

Súťaže mali úspech. Žiaci medzi sebou zdravo súperili, chceli prekonať rekordy iných. Bola to pekná športová akcia, ktorá prispela k bližšiemu zoznámeniu sa mnohých študentov, k možnosti prezentovať sa pred svojimi spolužiakmi dobrými športovými výkonmi. Športové podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére. Celková účasť bola prísľubom zopakovať podobnú akciu v budúcnosti. Organizátorom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov, súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Výsledky súťaží a najúspešnejší žiaci budú vyhlásení na imatrikulácii prvákov, zároveň im budú odovzdané aj ceny.

Fotografie nájdete vo fotoalbume.

Erasmus+

   SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú oslovila našu školu s ponukou prezentovať náš mobilitný projekt č. 2014-KA102-000013 na  tematickom seminári „Šírenie a využívanie výsledkov projektov“, ktorý sa konal dňa 22. októbra 2015 v hoteli Yasmin v Košiciach.

Jedným z cieľov seminára bolo prezentovať prístupy k šíreniu a využívaniu výsledkov vo vybraných projektoch Programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus+ a vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu skúseností medzi realizátormi bežiacich/ukončených projektov.

Náš projekt bol vybraný ako príklad dobrej praxe v oblasti šírenia a využívania výsledkov projektov a udržateľnosti.

Jeho prezentáciu Ing. Kamilou Vavrekovou si máte možnosť pozrieť prezentacia_Erasmus__HA_KE.pdf

Odborná exkurzia s návratom k histórii

 

   Dňa 17.9.2015 sa žiaci triedy III.KPM zúčastnili odbornej exkurzie v novootvorenom gastronomickom zariadení HOSTINEC v Košiciach.

   Sídlom je najstaršia svetská budova v meste – Levočský Dom. Levočský dom je zároveň najstarším objektom na Slovensku, ktorý už takmer 500 rokov slúži pre pohostinské účely. Je to pravdepodobne piata najstaršia reštaurácia na svete.

   Spolumajiteľ Hostinca – p. Škripko nám sprostredkoval informácie o histórii objektu, stavebných úpravách, previedol nás priestormi ukázal a vysvetlil nám výrobu piva. Tento štvrtý malý pivovar v Košiciach chce postupne uvariť a vyskúšať všetky pivné svetové štýly. V súčasnosti je v ponuke Hostinská 12°, BB Love 1626, USASA Summer Ale, IPA 15,42°.

Ďakujeme za umožnenie tejto exkurzie, ktorá nás vrátila v časopriestore a želáme prevádzkovateľom veľa úspechov.

Niekoľko fotografií nájdete vo fotoalbume.

"Mosty bez bariér"

Milí študenti,

odbor školstva aj tento šk. rok pripravil  7. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom „Mosty bez bariér“, ktorý sa uskutočnil dňa 17.09. 2015 v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku. 

Akcie sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Foto nájdete vo Fotoalbume.

Mosty_bez_barier_A3_2015.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
    Južná trieda 10, 040 01 Košice
  • +421 x 0557260705

Fotogaléria