Menu

Pondelok 26. 1. 2015

Pondelok 26. 1. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 26.1.2015)
Ješková Zuzana (IV.CPK)
Kaduková Veronika (III.B)
Zajtra (Utorok 27.1.2015)
Lovásová Karina (III.B)
Pozajtra (Streda 28.1.2015)
Hapáková Denisa (V.A)
Kimáková Mária (III.B)
Lukácsová Diana (II.CPK)
Sojková Natália (I.B)
Ing. Klára Jandová
Počet návštev: 5690622

Propozície

Propozície pre regionálne kolo futsal chlapci  Košice I – IV 2014/2015 nájdete tu: Propozicie_futsal_14_15.pdf

EUROCUP 2014

  V dňoch 21. – 22. 10. 2014 sa naši žiaci Ivo Mráz z III.B a Dávid Hyk z III.A zúčastnili na barmanskej súťaži juniorov EUROCUP 2014 v Prešove. V konkurencii  72 súťažiacich zo 7 krajín Ivo Mráz zvíťazil ako absolútny víťaz, ale aj v kategórii o najlepší After dinner cocktail. K tomu ešte naši žiaci zvíťazili aj v súťaži družstiev. 

Za reprezentáciu žiakom ďakujeme  a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

Foto nájdete vo Fotoalbume.

„Najlepšie lístkové cesto a výrobky“

   Súťaž o „Najlepšie lístkové cesto a výrobky“ sa konala v dňoch 21. a 22. 10.2014 v SOŠ potravinárska, Krušovská 2091 Topoľčany. Usporiadateľom  bol Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR. Zodpovedným garantom bol Ing. Vojtech Szemes, CSc  Súťažilo sedem družstiev z celého Slovenska:

SOŠ Topoľčany, SOŠ Krupina, SOŠ Kežmarok, SOŠ Banská Bystrica, SOŠ Nitra, SOŠ Bratislava, HA Košice.

   Našu školu reprezentovali žiačky II.CPK Drozdová Petraklasickom lístkovom cesteLukácsová Diana  v plundrovom ceste. Hodnotilo sa: nápaditosť originalita, celkový vzhľad a forma, kvalita lístkovania, farba povrchu a presnosť práce, odborná náročnosť a presnosť hmotnosti.  Hodnotila porota  v zložení: Ing. V. Žatkovičová  -predseda poroty, pracovník ŠIOV , Ing. M. Jurica – člen poroty, pracovník Beluša Foods,  B. Maček – člen poroty, hlavný technológ TOPEC, a. s.

Žiačka Petra Drozdová dosiahla druhé miesto v celkovom hodnotení v klasickom lístkovom ceste.

         Blahoželáme a ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

Foto nájdete vo fotoalbume.

Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž štartuje 13. októbra 20. jubilejný ročník kampane Študentská kvapka krvi, ktorý potrvá do 17. novembra 2014.     

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve.

Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi sa verejnosti prihovára rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia - Nebuď tuniak a daruj krv! - keďže primárne je kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.

Na našej škole sa mobilný odber krvi uskutoční vo štvrtok 13.11.2014. Študenti, ktorí majú záujem darovať krv, nemusia robiť nič, len kontaktovať koordinátorky žiackej rady (p. prof. Koškovú alebo p.prof. Kováčovú) a potom sa dostaviť na spomínaný mobilný odber, ktorý bude ako zvyčajne v Zelenom salóniku. Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

Naši žiaci na stáži

Dňa 8.9.2014 odletelo dvanásť našich žiakov na pracovnú stáž do španielskej Granady, kde sa počas piatich týždňov  budú zdokonaľovať v odborných a jazykových zručnostiach. Všetkým zúčastneným sa pobyt zatiaľ veľmi páči, spoznávajú krajinu a užívajú si krásne počasie.

Toho istého dňa odleteli štyria naši žiaci na severnú stranu Európy, konkrétne do Estónska. Päť týždňov sa budú učiť novým zručnostiam, zdokonaľovať v ruskom a anglickom jazyku a počas víkendov spoznávať estónsku krajinu a kultúru.

Ďalší piati žiaci odišli do Francúzska dňa 22.9.2014. Počas piatich týždňov budú rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Všetky mobility žiakov sa uskutočnili za podpory podprogramu Leonardo da Vinci, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a šport. 

Foto vo Fotoalbume.

Stážisti z maďarského Szegedu u nás

Košice sú zaujímavým miestom pre zahraničných stážistov, dňa 22.9.2014 k nám pricestovali traja žiaci      z partnerskej školy z maďarského Szegedu spolu s učiteľkou Adrien Kovacs a delegáciou p. Baráth Lájosné – riaditeľkou školy, p. Egyud Gyorgyi – koordinátorkou medzinárodných projektov, p. Márta a Szabinou Zadori.

Žiaci pracujú v hoteloch Dália a Maratón. A nás samozrejme teší, že sa žiakom, riaditeľke i učiteľom u nás veľmi páči.

Dni nezábudiek

Bojujeme o dušu

Naša škola sa aj tohto roku zapojila do verejnej zbierky „Dni nezábudiek“. Dobrovoľníci zo Žiackej rady sa dňa 18.9.2014  vybrali do ulíc a pomohli predajom malej modrej nezábudky vyzbierať finančnú podporu pre Ligu za duševné zdravie.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme.

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
    Južná trieda 10, 040 01 Košice
  • +421 x 0557260705

Fotogaléria