Menu

Projekty

Počet návštev: 6399165

Otvorenie školského roka 2015/2016

Milí žiaci,

školský rok 2015/2016 slávnostne otvoríme v stredu 2. septembra 2015.

 

Prvý ročník:

 • slávnostné uvítanie riaditeľom školy v reštaurácii školy o 08:30 hod.
 • prosíme so sebou doniesť: vysvedčenie z 9. ročníka ( originál + kópia), rodný list ( originál + kópia), zdravotný preukaz, foto a 20 € na kartu ISIC ( ak ste ešte nevyplatili)

Druhý až piaty ročník:

 • príchod o 09:30 hod. do kmeňových tried

„Odborným vzdelávaním bližšie k praxi“

   Pod týmto názvom naša škola realizovala projekt Erasmus+ v aktivite KA102. Dňa  28.5.2015 účastníci mobilít formou prezentácií  zdieľali  s ostatnými pedagógmi školy svoje skúsenosti, poznatky z dobrej praxe v odborných školách  a ich partnerských podnikoch v Estónsku, Maďarsku a vo Francúzsku, hovorili o možnostiach využívania nových poznatkov v teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní a podali návrhy pre ďalší rozvoj OVP v škole. V závere im p.riaditeľ odovzdal Europass mobility.

Foto nájdete vo Fotoalbume.

Odborný seminár pre 5. ročník

   V nadväznosti na učebné plány a osnovy v odborných predmetoch HGM, MAR, KGS sa 9.4.2015 pre žiakov 5. ročníka  uskutočnil odborný seminár ktorý na základe vlastných skúseností priblíži žiakom marketing a manažment v konkrétnej praxi hotela. Organizovaním seminára sa sledovali a splnili tieto ciele:

 • Spojenie teoretického vyučovania v odborných predmetoch HGM, CHG, marketing a kongresové služby s realizáciou marketingu, manažmentu a kongresových služieb v praxi konkrétneho hotela

 • Marketing a manažment v podmienkach plnenia vyhl. 277/2008  ako aj využívanie národných štandardov, manuálov hotela

 • Marketing a manažment v podmienkach uplatňovania medzinárodných štandardov – zapojenie do medzinárodného hotelového reťazca

 • Riešenie spolupráce a výhod/nevýhod členstva hotela v Zväze hotelov a reštaurácii SR

 • Prierez produktu hotela vrátane odbornej exkurzie spojenej s výkladom manažérov hotela

 • Aktívna účasť manažérov hotela pri spracovaní a realizácii prednášok pre splnenie cieľa seminára

 

Erasmus+

Estónske žiačky na stáži cez Erasmus+

   Dňa 13.4.2015 pricestovalo v doprovode sprevádzajúcej učiteľky p. Kristy Pollula na odbornú stáž 5 žiačok z partnerskej školy v estónskom Haapsalu. Sú už v poradí 3. turnusom počas dvojročnej spolupráce škôl v mobilitách žiakov cez programy EÚ Leonardo da Vinci a Erasmus+. Ich štyri týždne prebiehajúca stáž sa uskutočňuje v našich partnerských hoteloch Maratón, Chrysso, BW Roca a v reštaurácii Fusion Aupark. Nie je to však len o práci, videli časť praktickej maturitnej skúšky a v rámci Dni mesta budú mať možnosť zažiť množstvo akcií a podujatí a tiež vidieť našu tradičnú  rozlúčku s piatakmi. Foto nájdete vo Fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
  Južná trieda 10, 040 01 Košice
 • +421 x 0557260705

Fotogaléria