• Odbory

   Čo môžete u nás študovať ...
   • Oznamy

    • 5.1.2021 Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 sa v školskom roku 2020/2021:
     - ruší externá časť maturitnej skúšky,
     - predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31. 3. 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku, 
     - upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.

     Viac informácii nájdete na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

    • 5.1.2021 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31. 12. 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11. 1. 2021 pokračuje dištančnou formou. Predbežne je obnovenie prezenčného vyučovania naplánované od 25. 1. 2021.
    • 14.12.2020 Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
    • Kontakty pre teoretické vyučovanie
     • Mgr. Anna Zimanová - zimanovaanna@gmail.com 
     • Mgr. Iveta Mihočková - zastupkynasos@gmail.com

     

     

     

     

    • Rozšírené KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY Mgr. Petry Sušaninovej 
       

     

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • 10. ročník súťaže Gastro Junior
     • 10. ročník súťaže Gastro Junior

      Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizovali 10. ročník semifinálového kola Skills Slovakia - Gastro Junior METRO CUP KUCHÁR a Skills Slovakia - Gastro Junior DEBIC CUP CUKRÁR 2020/2021. Súťaže sa zúčastnilo 19 hotelových škôl a akadémii z celého Slovenska. Súťažiacich hodnotila odborná porota. Našu školu úspešne reprezentovali naši dvaja žiaci Adam Majorský a Sebastián Tóth z III.K. Obidvaja chlapci postúpili do celonárodného finálového kola súťaže, ktorá sa bude konať v máji 2021, počas konania Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2021. Do súťaže postupovalo 6 najlepších súťažiacich za odbor kuchár aj cukrár. Naši žiaci získali Adam Majorský 3. miesto za odbor kuchár a Sebastián Tóth 6. miesto za odbor cukrár. Na súťaž ich pripravovala MOV A

    • Potulky Jasovom
     • Potulky Jasovom

      Kroky žiakov 3. A triedy smerovali v jednu septembrovú stredu do krásneho prírodného prostredia obce Jasov.

      Prehliadka Premonštrátskeho kláštora sa začala v Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý upútal svojou interiérovou výzdobou a siedmimi oltármi po obvode. Dozvedeli sme sa, že kláštorná budova má 365 okien (ako dní v roku), 12 komínov (ako mesiacov v roku) a 4 vchody (ako ročné obdobia). Očarila nás krása kláštornej záhrady, avšak zarmútila skutočnosť, že sme nemali možnosť vidieť jednu z najvzácnejších knižníc na Slovensku.

    • Vlakový výlet Cesta do praveku
     • Vlakový výlet Cesta do praveku

      Dňa 4.9.2020 sa 3.A trieda v sprievode triednej učiteľky E. Šoltésovej vydala na výlet. Cieľom exkurzie bolo spoznávať obdobie doby bronzovej v Archeoskanzene v Nižnej Myšli. Archeologický výskum v danej lokalite prebieha už niekoľko desaťročí a vďaka občianskemu združeniu Collegium Myssle dostáva v dnešných časoch reálnu podobu. Sprievodca Dávid nám ukázal rekonštrukciu osady z vtedajšej doby. Dozvedeli sme sa o tamojšom spôsobe života, tradíciách rôzneho druhu, remeslách, ktorými sa ľudia z tejto osady živili, videli sme domy, v ktorých žili a bola nám predostretá logika aj zmýšľanie miestnych. Zaujímavosťou bola i plne funkčná pec určená na vypaľovanie hlinenej keramiky, zhotovená podľa vzoru z doby bronzovej. Mali sme možnosť nahliadnuť i do temnejšej histórie, a to vďaka dôveryhodnej rekonštrukcii obetnej jamy neďaleko obydlí osadníkov. So záujmom sme počúvali veľmi kvalitný výklad

    • BARMANSKÝ KURZ I. level
     • BARMANSKÝ KURZ I. level

      V dňoch od 21.9.2020 do 25.9.2020 (pondelok - piatok) sa na našej škole uskutoční BARMANSKÝ KURZ I. level, na ktorý sa môžete prihlásiť.

      Cena kurzu: 120,- eur

      Lektor: Ján Majoroš (SkBA)

      Ukončenie kurzu: Medzinárodne uznávaný Certifikát

      Prihlášky: J. Majoroš, Info: K. Rakušan + triedny učiteľ

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • Preukaz ISIC
   • {#1508} 4
  • Mapa